یونولیت

تاریخ انتشار : 2021/01/20

یونولیت سقفی

 

یونولیت سقفی استاندارد کند سوز

مخصوص تیرچه کرومیت و بتنی

با وزن و دانسیته های مختلف با بهترین کیفیت

ورق یونولیت ضخامت ۱۰ و ۱۵ سانتیمتری مناسب قالب بندی و درز انقطاع

۰۹۱۲۴۰۸۰۴۹۶

یونولیت سقفی استاندارد