مشخصات فنی سقف تیرچه کرومیت

تاریخ انتشار : 2021/05/12

 

مشخصات سقف تیرچه کرومیت

تیرچه های فولادی با جان باز ( تیرچه کرومیت )

عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپاهای ویژه دو سر ساده اجرا می شود.

تیرچه فولادی با جان باز در ۳ مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرد.

در مرحله اول باربری، تحمل بار ناشی از وزن خود تیرچه هنگام حمل و نقل

مرحله دوم در زمان اجرای سقف و قبل از گرفتن بتن، بار مرده سقف ( شامل وزن سقف تیرچه بلوک بتن درجا و قالب ها) و بار زنده عوامل اجرایی را در حد فاصل تکیه گاه های تیرچه تحمل می کند.

در مرحله سوم باربری پس از گرفتن بتن، مقطع مرکب شامل تیرچه و بتن، تنش های ناشی از تمامی بارهای وارده به سقف را تحمل می کند.

مشخصات فنی اجزای سقف تیرچه کرومیت

تیرچه فولادی با جان باز تشکیل شده است از بال تحتانی، اعضای قطری و بال فوقانی 

بال تحتانی

بال تحتانی تیرچه که از تسمه ( ورق ) ساخته می شود، به عنوان عضو کششی خرپا عمل کرده و بارهای وارده را تحمل می کند.

اعضای قطری

اعضای قطری تیرچه که معمولا از میلگرد می باشند.

به عنوان عضو مورب خرپا عمل نموده و به کمک اعضای کششی و فشاری، ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده تامین می نمایند.

بال فوقانی

بال فوقانی تیرچه، از نبشی، ورق خم شده یا سپری ساخته شده در داخل بتن پوششی قرار می گیرد.

مشخصات بلوک ها در سقف تیرچه کرومیت

از بلوک های تو خالی سفالی، بتنی و یا از انواع مصالح سبک مناسب مانند یونولیت ، برای پر کردن فضاهای خالی بین تیرچه به عنوان قالب زیرین بتن پوششی درجا استفاده می شود.

به علاوه قسمت زیرین بلوک معمولا برای تامین سطحی صاف به منظور انجام نازک کاری و تیغه های داخلی بلوک، برای تقویت ایستایی مقطع بلوک، طراحی و ساخته می شوند.

بلوک ها در سقف های تیرچه و بلوک ( یا تیرچه کرومیت ) نقش سازه ای در تحمل بارهای وارد بر سقف ندارند، لیکن باید قادر به تحمل ضربه های ناشی از حمل و نقل متعارف و بارهای ناشی از عبور و مرور افراد در حین بتن ریزی باشند.

ارتفاع و طول بلوک ها تابع ضخامت كل سقف و فاصله تیرچه ها از یکدیگر می باشد.

حداقل ضخامت جدار بدنه بلوک های بتنی ۱۵ میلی متر و حداقل عرض نشیمنگاه بلوک، ۱۷.۵ میلی متر تعیین شده است.

ضخامت تیغه های داخلی بلوک های سفالی نباید از ۸ میلی متر کمتر باشد.

بلوک سفالی باید عاری از ترک و دانه های آهکی و رنگ آن ها کاملا یکنواخت بوده و به طور یکسان پخته شده باشد.

سطوح بلوک سفالی باید صاف و عاری از انحنا و خمیدگی بوده، دارای لبه های تیز و مستقیم و بافت ریز و متراکم باشند.

میلگرد افت و حرارت

کلاف عرضی

 

۰۹۱۲۴۰۸۰۴۹۶