محاسبه تعداد یونولیت سقف

تاریخ انتشار : 2021/09/19

محاسبه تعداد یونولیت سقف کرومیت در سازه فلزی و بتنی

با توجه به افزایش قیمت یونولیت های سقفی، برآورد صحیح تعداد یونولیت مصرفی سقف ها اهمیت بیشتری یافته است.

در این مطلب روش محاسبه تعداد یونولیت سقف کرومیت را توضیح می دهیم.

محاسبه تعداد یونولیت سقف

 

ابعاد برش یونولیت کرومیت که ۱ متر طول و ۶۵ سانتیمتر است،

با احتساب عرض تیرچه کرومیت که با ورق تحتانی ۱۲ سانتیمتر تولید شده باشد برای هر متر مربع ۱٫۳۵ یونولیت کرومیت لازم است.

به عنوان مثال اگر متراژ مفید سقف ( پس از کسر تیرها در سازه بتنی ) ۱۰۰ متر مربع باشد بنابراین باید ۱۳۵ قالب یونولیت ۱۰۰*۶۵ سانتیمتری سفارش داد.

دقت کنید در صورتی که تعداد دهانه های ناگونیا در سقف زیاد باشد برای هر متر مربع ۱٫۴ یونولیت در نظر گرفته شود.

 

پاسخ به سوالات شما در مورد تیرچه کرومیت و اجرای سقف کرومیت

۰۹۱۲۴۰۸۰۴۹۶