فاصله تیرچه کرومیت

تاریخ انتشار : 2021/05/23

فاصله تیرچه کرومیت با قالب کامپوزیت و بلوک یونولیت

در طراحی سیستم قالب کامپوزیت کرومیت، نظر بر آن بوده که علاوه بر سرعت و تطبیق با آیین نامه ها، هر چه ممکن اقتصادی تر باشد.

از این رو اولاً قالب باید قابل استفاده مداوم باشد، ثانیاً جان تیرچه با بتن پر شود که بتوان قطعات جان را اقتصادی تر طراحی نمود و از لرزش سقف نیز کاسته شود.

این قالب محاسن بسیار زیادی دارد، زیرا با سرعت چیده و جمع آوری می گردد و با دقت مختصری، بارها قابل استفاده است و هم اکنون نیز در پروژه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

فاصله بین دو تیرچه کرومیت

 

فاصله تیرچه کرومیت با قالب موقت

آخرین بررسی ها و دستاورد ها نشان داده که بهتر است جهت تطبیق سیستم، با سیستم تیرچه بلوک و استفاده از آرماتور حرارتی یک جهت و حذف آرماتور خمشی در دال فوقانی و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی، فاصله آزاد بین تیرچه ها حداکثر ۷۵ سانتی متر باشد.

 

فاصله تیرچه کرومیت با بلوک یونولیت

فاصله بین دو تیرچه کرومیت بستگی به عرض ورق بال تحتانی تیرچه دارد .

در حال حاضر بلوک های یونولیتی که برای سقف های کرومیت استفاده می شود با عرض ۶۵ سانتی متر تولید می گردد.

از هر طرف بلوک ۳ سانتی متر به عنوان نشیمن بر روی ورق قرار می گیرد.

در صورتی که یونولیت با کیفیت و دانسیته بالا است لبه نشیمن یونولیت را ۲٫۵ سانتیمتر می توان سفارش داد تا عرض موثر بتن در جان تیرچه افزایش یابد.

اگر ورق تیرچه ۱۰ سانتی متر باشد، ۶ سانتی متر ورق را بلوک اشغال می کند و ۴ سانتی متر هم عرض موثر بتن در جان تیرچه می باشد.

بنابراین فاصله آزاد بین دو لبه تیرچه کرومیت ۵۹ سانتی متر و فاصله آکس به آکس تیرچه ( وسط تا وسط ) با ورق ۱۰۰ میلی متر ، ۶۹ سانتی متر و با ورق ۱۲۰ میلی متر، ۷۱ سانتی متر می باشد.

 

سقف کرومیت

 

 

الزامات سقف کرومیت

۱. فاصله تیرچه کرومیت ها نباید از ۷۵ سانتی متر تجاوز نماید.

۲. عرض بال تحتانی تیرچه در صورت استفاده از بلوک های سفالی یا سیمانی نباید کمتر از ۱۲ سانتی متر و ۲/۷ ( دو هفتم ) ضخامت سقف باشد.

در صورت استفاده از بلوک پلی استایرن این عرض نباید کمتر از ۱۴ ساتنی متر و ۲/۷ ( دو هفتم ) ضخامت سقف باشد.

۳. برای دهانه های کوچکتر از ۴ متر می توان حداقل بال تحتانی را به ۸ سانتی متر کاهش داد.

۴. ضخامت ورق ها، نبشی ها و پروفیل هایی که جوشکاری می شوند، نباید از ۳ میلی متر کمتر باشد.

۵. ضخامت دال بتنی نباید از ۱/۱۲ (یک دوازدهم) فاصله ی آزاد بین تیرچه ها و یا ۵ سانتی متر کمتر باشد. 

۶. در کلیه دهانه های سقف کرومیت اجرای کلاف عرضی ضروری است که شامل دو میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلی متر است.

یک میلگرد روی بال تحتانی و یک میلگرد زیر یا روی بال فوقانی به موازات هم به صورت عمود بر تیرچه ها به آن ها جوش می شود و در دهانه های بالای ۳ متر کلاف های میانی حتماً باید با بتن اجرا شوند.

در دهانه های کوچکتر از ۵٫۳ متر یک کلاف و در دهانه بین ۵٫۳ تا ۷٫۸ متر دو کلاف و در دهانه بیش از ۷٫۸ متر سه کلاف میانی مورد نیاز می باشد.

تیرچه آراز تولید کننده تیرچه بتنی و کرومیت استاندارد با ۱۸ سال سابقه : ۰۹۱۰۹۰۹۰۰۲۱

۱ – تولید تیرچه کرومیت و بتنی استاندارد

۲ – اجرای سقف کرومیت سازه های فلزی با مصالح

۳ – فروش یونولیت سقفی کند سوز استاندارد

۴ – مشاوره رایگان و برآورد قیمت تیرچه و اجرای سقف 

 

 شماره تماس : ۰۹۱۲۴۰۸۰۴۹۶