اجزای سقف تیرچه کرومیت

تاریخ انتشار : 2021/05/07

 

 

اجزای سقف تیرچه کرومیت به شرح زیر است:

اجزای سقف تیرچه کرومیت

تیرچه کرومیت

اجزای تیرچه کرومیت عبارت اند از:

– بال تحتانی

– اعضای قطری

– بال فوقانی

بال تحتانی از ورق فولادی ساخته شده و به عنوان عضو کششی خرپا عمل می ‌نماید.

اعضای قطری معمولاً از میلگرد می‌ باشند و به عنوان عضو مورب خرپا عمل می کند.

همچنین به کمک اعضای کششی و فشاری، ایستایی لازم را برای اعمال بارهای وارده تامین می ‌کنند.

بال فوقانی تیرچه می ‌تواند از ورق ، سپری و یا نبشی ساخته شود و در داخل بتن پوشش قرار می ‌گیرد.

بال پایین یا ورق پایینی بایستی فاقد هر گونه اعوجاج و زنگ ‌زدگی باشد و همچنین با استاندارد ملی شماره ۱۶۰۰ مطابقت داشته باشد.

توجه داشته باشید که هر گونه اعوجاج و زنگ زدگی بال پایین یا ورق پایینی باعث ضعف سقف و عدم اجرای جوشکاری مناسب می ‌گردد.

میلگرد های تقویتی روی بال تحتانی یا فوقانی تیرچه کرومیت

میلگرد های تقویتی یکی از اجزای سقف تیرچه کرومیت است.

در بسیاری از موارد جهت اقتصادی نمودن پروژه از تقویت میلگرد برای بال فوقانی و ورق پایینی استفاده می ‌شود.

استفاده از میلگرد تقویتی تنها در صورتی مجاز است که از نوع فولاد نرم‌ یا نیم سخت باشد و با جوش مناسبی مطابق با ضوابط جوش استاندارد ایران به ورق متصل شوند.

میلگرد حرارتی

برای مقابله با تنش‌ های ناشی از افت و تغییرات دما، میلگرد های افت و حرارت در جهت عمود بر تیرچه‌ ها در قسمت بالای سقف نصب می ‌گردند.

کلاف عرضی

در میان اجزای سقف تیرچه کرومیت استفاده از کلاف عرضی الزامی می ‌باشد.

عرض حداقل این کلاف ۱۰ سانتی متر و حداقل شامل دو میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلی متر است‌‌.

در دهانه ‌های کوچک تر از ۵/۵ متر‌ اجرای حداقل یک کلاف عرضی الزامی است.

دهانه ‌های بزرگ تر فاصله کلا‌ف ‌ها باید به نحوی باشد که فاصله دو کلاف عرضی از ۲/۵ متر تجاوز نکند.

در دهانه ‌های کوچکتر از ۳ متر نصب میلگرد و جوش دادن آن به تیرچه‌ ها کفایت می ‌کند و نیازی به ایجاد فاصله بین بلو‌ک‌ ها برای نفوذ بتن نیست.

متأسفانه در سقف‌ های کامپوزیت کرومیت به سبب گیر کردن قالب‌ ها و تکه دار شدن آن ها معمولاً دیده می ‌شود که کلاف عرضی حذف شده و یا به شکل بسیار ناصحیحی کلاف عرضی صرفاً با میلگرد اجرا می‌ شود که به هیچ وجه تأمین کننده ضوابط نشریه ۱۵۱ نیست.

بتن رویه

بتن رویه در اجزای سقف تیرچه کرومیت قسمتی از تیر مرکب است که پس از جا گذاری تیرچه‌ ها و بلوک‌ ها بتن‌ ریزی می ‌گردد و پس از آن که به مقاومت مورد نیاز رسید به کمک عضو کشی فولادی بار وارد بر سقف را تحمل می ‌کند.

پاسخگوی سوالات شما در زمینه خرید تیرچه کرومیت و یا اجرای سقف کرومیت هستیم.

 

۰۹۱۲۴۰۸۰۴۹۶