نوشته هایی با برچسب "تای بیم"

اجرای اشتباه کلاف عرضی

اجرای اشتباه کلاف عرضی شناژ مخفی سقف در تصاویر زیر اجرای اشتباه کلاف عرضی سقف کرومیت در سازه بتنی را بررسی می کنیم.   ۱- اجرا نشدن کلاف در یک ردیف ۲- عدم فاصله گذاری مناسب بین بلوک های یونولیت و تامین نشدن حداقل عرض کلاف بتنی ۳- کاور نامناسب بتن در زیر میلگرد تحتانی […]

ادامه مطلب